โปรโมชั่นคืนยอดเสีย 5%

รับยอดเงินคืน 5% จากยอดเสีย

โปรโมชั่นคืนยอดเสีย สมาชิกจะได้รับยอดเงินคืน 5% จากยอดเสียของท่านในแต่ละสัปดาห์ โดยระบบจะดำเนินการให้ทุกวันอาทติย์โดยอัตโนมัติ