Tag: Sexy Baccarat.com

2 months ago 0 216

เกมส์กำถั่วคืออะไร ?

ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ เกมส์กำถั่ว เรามาทราบประวัติกันก่อนดีกว่าเกมส์กำถั่วนั่นมีประวัติความเป็นมายังไง เดิมเกมส์กำถั่วหรือที่คนจีนเรียกกันว่า Fan-Tan (จีนตัวย่อ: 番摊; จีนตัวเต็ม: 番攤; )นั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและเป็นเกมส์การพนันที่นิยมเล่นกันมากในประเทศจีน เกมส์ดั่งกล่าวเกิดขั้นในช่วงสมัย ศตวรรษที่สามและสี่และเกิดในช่วงระหว่างราชวงศ์เหนือและใต้หลังจากนั้นได้มีการแพร่กระจายไปทางตอนใต้ของจีนในสมัยราชวงศ์ชิงและสมัยสาธารณรัฐในแคนตัน บริเวณภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล และ ได้แพร่กระจายไปประเทศฟิลิปปินส์โดยได้เปลี่ยนชื่อ คาโปนา อีกด้วย หลังจากปี ...